MISSIÓ

En aquest marc mundial de canvi constant, competència agressiva, tecnologia disruptiva i lleis de comerç internacionals que desfavoreixen  la indústria textil tradicional, hi ha que apuntar a la excelència amb visió innovadora. Per a molts, aquesta és l’única estratégia de sobrevivéncia.

Per tot aixó, la missió de Pilar Morales és crear un valor agregat únic, desenvolupant alternatives viables d’éxit. Així, crea instruments que permeten a les empreses clients assolir l’excelència en sistemes de qualitat i  en procesos industrials.

Un dels reptes més importants és trobar l’equilibri entre les noves tendéncies de moda, la producció industrial i la satisfacció de l‘usuari final.

 
   
 
  Home