HISTÒRIA

Nascuda a Lima, Perú, un país amb gran tradició en la producció de fibres i teixits únics al  món,  Pilar s’especialitza  a la branca Textil. AixÍ començà aquesta aventura que encara no ha acabat...

Va estudiar a la Universitat Politècnica de Catalunya, doncs era la universitat més completa en aquesta especialitat. Des del primer dia va viure els estudis amb gran passió i interès. 

Després, estudia al Politecnico di Torino,  Ingenieria Química aplicada al Téxtil.  Un cop allà, fa la tesis al Centro Nazionale di Ricerca di Biella, un dels centres més importants del món en la investigació de fibres de llana.

Terminada la universitat, el seu camí es desenvolupa a Itàlia, a l’àmbit de Control de Qualitat a diferents empreses  del sector de corseteria, roba de bany i teixit  de punt, amb grans diferències entre elles, sia per polítiques de mercat sia de gestió. Per aquest motiu exerceix diferents funcions a cadascuna d’aquestes empreses, com  ara : l’ estudi exhaustiu de les matèries primes en col•laboració amb els proveïdors; l’organització i optimització de processos industrials, millorant la seva eficiència;  la creació d’un sistema de qualitat dins del procès industrial millorant de manera significativa la qualitat, tan a la recepció de matèries primes com de peces acabades, i a l‘us dels clients finals, reduint considerablement les devolucions per qualitat no conforme.

El següent pas és l’Assesoria Tècnica, on troba la major realització professional, afrontant  sempre nous reptes i inventant noves solucions. 

 
 
  Home